FORLØB

Hvorfor nogen udefra ?...

 

Vi ved at det findes der ikke et enkelt svar på. Mange klienter opsøger

konsulenter fra Ocean af mange forskellige grunde.

 

Det kan selvfølgelig være én eller flere af de årsager, som f.eks. er nævnt

i listen over behandlingsområder, men ofte er det diffuse følelser af generel utilfredshed med ét eller andet i RUMMET. Det er f.eks. ikke ukendt, at

ændringer ofte skaber en følelse usikkerhed og utryghed.

Det kan være problemer i forholdet på arbejdspladsen.

Eller angst for ikke at gøre det ’godt nok’ selv eller angst for, ’hvad kan der ske’.

 

  • Design rådgivning og idéuniverser kan man kun forsøge at styre.
  • Gentagelse af uhensigtsmæssige vaner når andre kunstneriske valg træffes.
  • Oplevelsen af at være alene mod alle andre og få energien tilbage
  • Følelsen af at være gået i stå og kikke ind i computeren...overload
  • Følelsen af at være ’bundet’ til konventionelle løsninger
  • Følelsen af meningsløshed. HVORFOR skal vi bruge nogle udenfra.
  • (Der er én der har sagt, at man først søger mening, når man har mistet den.)

 

Generelt hænger klienternes problemer sammen med deres indlærte opfattelser, holdninger, vaner og handlinger, der ikke virker hensigtsmæssige i den situation, de står i.

 

I samtalen med klienten, er det terapeutens opgave at identificere disse automatiske tanker og handlinger og bevidstgøre deres uhensigtsmæssige virkninger samt hjælpe med at bryde automatikken – altså at gå fra de automatiske handlinger og tanker, der driller klienten, til handlinger og tanker, der er mere svarer til virkeligheden.

 

Det kræver mod at erkende, at man oplever ’noget’, som på én eller anden måde påvirker én, og som man må have en anden, en uvildig til at hjælpe sig med.